Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności (anita.com)

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i zachowania prywatności. W związku z tym informujemy poniżej o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny.

Nazwisko i adres administratora ochrony danych

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
83098 Brannenburg
Niemcy

Tel.: +49 8034 301-0
E-mail: anita.de@anita.net
Adres internetowy: www.anita.com

Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych z ramienia administratora pełni:

Werner Mader
Anita Dr. Helbig GmbH
Endach 40
6330 Kufstein
Austria

E-mail: privacy.eu@anita.net
Adres internetowy: www.anita.com

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

W zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Anonimowe pobieranie danych

Użytkownik może odwiedzić nasze witryny bez podawania danych osobowych. W tym przypadku nie przechowujemy żadnych danych osobowych. W celu udoskonalenia naszej oferty analizujemy jedynie te dane statystyczne, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących do użytkownika.

Pobieranie i przetwarzanie danych przy użyciu formularza kontaktowego

W ramach korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Adresu e-mail użytkownika używamy tylko w celu opracowania zapytania. Następnie dane zostają usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, jak również opracowania zapytań. Po całkowitym zrealizowaniu umowy wszystkie dane osobowe są najpierw przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, a następnie usuwane po upływie tego okresu, o ile użytkownik nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych.

Korzystanie z adresu e-mail do wysyłania biuletynów informacyjnych

Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany wyłącznie do naszych celów reklamowych, czyli do wysyłania newsletterów, niezależnie od realizacji umowy, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Deklaracja zgody w tej sprawie brzmi następująco:

„Zamów newsletter”

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem odpowiedniego linku w newsletterze lub przez wysłanie do nas wiadomości. Dane kontaktowe znajdują się w części Stopka redakcyjna. Adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.

Przekazywanie danych osobowych

Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźniej zgody. Wyjątek stanowią tylko nasi kontrahenci, których potrzebujemy do wypełnienia stosunku umownego. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają w kilku miejscach z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do tego, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie umożliwiają również naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika i oferowanie usług. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Informowanie, poprawianie, blokowanie i usuwanie danych

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych, a także prawo do ich poprawiania, usuwania lub blokowania. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w części Stopka redakcyjna lub „Nazwa administratora” albo „Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Informacja o prawach użytkownika:

  • Informacja
  • Poprawianie
  • Usuwanie
  • Ograniczenie przetwarzania
  • Możliwość przenoszenia danych
  • Prawo do odwołania
  • Prawo do złożenia skargi w organach nadzorczych
  • Podstawy prawne rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Użycie Matomo

Ta strona internetowa zbiera i przechowuje dane za pomocą otwartego oprogramowania do analizy statystycznej Matomo (www.matomo.org) – narzędzia którego właścicielem jest InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, na podstawie naszego uzasadnionego interesu do analizy statystycznej zachowania użytkowników, w celu optymalizacji strony oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z danych tych w tym samym celu możliwe jest tworzenie i wykorzystywanie pseudonimizowanych profili. W tym celu możliwe jest użycie „plików cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w przeglądarce na komputerze użytkownika strony. Cookies umożliwiają m.in. ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Dane pobrane dzięki oprogramowaniu Matomo (włącznie z ich pseudonimizowanym adresem IP) są przetwarzane na naszych serwerach. 

Informacje stworzone przez pliki cookie w psudonimowym profilu użytkownika nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z osobistymi danymi na temat nośnika pseudonima. 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystywanie danych dotyczących Państwa odwiedzin na stronie, możecie w każdym momencie zdecydować o zaprzestaniu przechowywania i wykorzystywania danych poprzez jedno kliknięcie. W takim przypadku w przeglądarce zostanie zapisany tzw. plik Cookie Opt-Out, dzięki któremu Matomo przestaje pobierać jakikolwiek dane z sesji. Całkowite usunięcie swoich plików cookies powoduje również usunięcie pliku cookie opt-out i ewentualnie konieczność ponownej aktywacji przez użytkownika. 

Opt-Out: