Skip to main content

Redakcja strony

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
D - 83098 Brannenburg
Telefon: +49 (0) 8034/ 301-0
Telefax: +49 (0) 8034/ 301-191
E-Mail: anita.de@anita.net
Internet: www.anita.com

Dyrektor zarządzający i właściciel: dypl. inż. Georg Weber-Unger
Sąd Rejestracyjny Traunstein, Oddz. B 746 z siedzibą w Brannenburgu
NIP: DE 812263650

Wskazania oraz warunki dotyczące korzystania z treści na stronie

Treści oferty internetowej zawartej na stronie mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych, a nie komercyjnych lub prywatnych. Treści te nie mogą być publikowane za pomocą sieci komputerowych lub innych mediów. Jakiekolwiek zmiany treści lub dokumentów są zabronione. Naruszenie w/w zasad będzie skutkowało skierowaniem sprawy na drogę sądową. Treści, dokumenty i należące do nich grafiki mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błedy typograficzne. Zawarte na stronie informacje są regularnie zmieniane i uzupełniane. Redakcja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia pojedynczych treści informacyjnych lub całej oferty bez jakiejkolwiek zapowiedzi, jak również prawo do ich częściowego lub całkowitego publikowania. W związku z powyższym nie ponosimy ryzyka związanego z aktualnością, kompletowością, jakością oraz poprawnością umieszczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub ideowe spowodowane korzystaniem z oferowanych, ewentualnie błędnych i/lub niepełnych informacji są zatem bezpodstawne. Uchylenie wyłączenia odpowiedzialności może mieć miejsce jedynie w przypadku udowodnienia umyślnego i rażącego zaniedbania.

Ochrona marki, prawa autorskie i obowiązki związane ze znakiem firmowym

Nazwa Anita to marka firmy Anita Dr. Helbig GmbH. Wszelkie pozostałe nazwy firmowe lub nazwy produktów umieszczone na stronie są również markami w/w producenta i podlegają w sposób nieograniczony tym samym przepisom dotyczącym korzystania ze znaków firmowych i prawom posiadania obowiązującym obecnego właściciela. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z redakcją. Podczas powstawania strony internetowej redakcja korzystała z samodzielne tworzonych tekstów, grafik, zdjęć, plików dźwiękowych, animacji i wideo, wybierając jednocześnie nielicencjonowane alternatywy i przestrzagając wszelkich praw autorskich. Wszelkie prawa autorskie tworzonych i publikowanych przez redakcję treści należą do jej redaktorów. Jakiekolwiek powielanie lub korzystanie z treści w innych publikacjach (w wersji elektronicznej lub papierowej) bez jednoznacznej zgody autora jest niedozwolone.

Obszary modyfikowane publicznie i odnośniki na obce strony

Nazwa Anita to marka firmy Anita Dr. Helbig GmbH. Wszelkie pozostałe nazwy firmowe lub nazwy produktów umieszczone na stronie są również markami w/w producenta i podlegają w sposób nieograniczony tym samym przepisom dotyczącym korzystania ze znaków firmowych i prawom posiadania obowiązującym obecnego właściciela. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z redakcją. Podczas powstawania strony internetowej redakcja korzystała z samodzielne tworzonych tekstów, grafik, zdjęć, plików dźwiękowych, animacji i wideo, wybierając jednocześnie nielicencjonowane alternatywy i przestrzagając wszelkich praw autorskich. Wszelkie prawa autorskie tworzonych i publikowanych przez redakcję treści należą do jej redaktorów. Jakiekolwiek powielanie lub korzystanie z treści w innych publikacjach (w wersji elektronicznej lub papierowej) bez jednoznacznej zgody autora jest niedozwolone.

Polityka prywatności 

Wszystkie treści oraz usługi na tej stronie, jeśli to tylko technicznie możliwe, są szeroko udostępniane bez wymagania jakichkolwiek danych osobowych i/lub firmowych. W przypadku gdy uwierzytelnienie użytkownika okaże się koniecznie, zostanie podjęta próba zweryfikowania podanych przez niego danych lub pseudonimu, tylko i wyłącznie za zgodą uzytkownika. 

 

 

Skuteczność prawna 

Wyłączenie odpowiedzialności jest cześcią oferty internetowej. W przypadku zmiany stanu prawnego części umieszczonych tekstów lub ich pojednczych sformułowań tracą one swoją całkowitą lub cześciową ważność, natomiast ważność pozostałych na stronie treści pozostaje nienaruszona. 

 

Dane kontaktowe:

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
D 83098 Brannenburg

Telefon: +49 (0) 8034/ 301-0
Telefax: +49 (0) 8034/ 301-241
E-Mail: anita.de@anita.net